Reisvoorwaarden Travel Smart

Travel Smart is onderdeel van Riksja Travel BV. Hieronder onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden, KvK nummer: 27345112.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Travel Smart is aangesloten bij het SGR. De reizen op onze sites vallen onder de garantie van SGR. Zo ben je ervan verzekerd dat je de vooruitbetaalde reissom terugkrijgt, mochten wij door financieel onvermogen je reis niet kunnen uitvoeren. De vluchten naar je bestemming regel je zelf en loopt niet via ons. Ben je al ter plaatse, dan regelt SGR ook de terugreis. Kijk bij Garantieregeling SGR. Check eventueel ons lidmaatschap via www.sgr.nl, met het vakje 'zoeken op deelnemer'. Ons deelnemersnummer is 2726.

ANVR
Travel Smart is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR reisorganisatoren onder nummer 02787. Die vereniging hanteert strenge normen en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. Onze landarrangementen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Via bovenstaande links zijn de meest actuele Reis- en boekingsvoorwaarden te downloaden. In de reisvoorwaarden zijn jouw en onze rechten en plichten vastgelegd. Boek je een reis, dan vragen we je deze voorwaarden goed door te lezen. Artikel 9, lid 2 geeft aan dat we annuleringsvoorwaarden hanteren, specifiek toegesneden op onze organisatie. Bij boeking vink je aan dat je de Travel Smart reisvoorwaarden kent en daarmee akkoord gaat.

Calamiteitenfonds
Travel Smart is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Onze reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Dit houdt in, dat je als reiziger, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Verder dat je de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij je eerder moeten repatriëren. Een calamiteit is een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis, dit moet door het calamiteitenfonds bevestigd worden tot calamiteit.

Reisvoorstel / offerte
Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behoudt Travel Smart het recht van aanpassingvan de reissom.

Boeking en reisbescheiden
Boeken doe je door op een van onze sites een boekingsformulier in te vullen. Zodra je dit verstuurt en je van onze reisspecialist een bevestiging hebt ontvangen, is je boeking een feit. Tot 72 uur (3 dagen) na de verzenddatum van de boeking kan deze vrijblijvend worden geannuleerd. Boek je korter dan 8 weken voor de vertrekdatum, dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering. Zie ook de annuleringsvoorwaarden op deze pagina. 

Na bevestiging reserveert Travel Smart de reis in het betreffende land definitief. De boekingsbescheiden mailen we tijdig door. Mocht het voorkomen dat een bepaalde excursie of hotel niet beschikbaar is, dan doen we je een alternatief voorstel. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn. Controleer altijd of je boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld, zoals in het paspoort. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Klopt er iets niet, laat het ons meteen weten. Je factuur geeft een overzicht van het reisschema, is bewijs van boeking en (indien afgesloten) ook je verzekeringspolis. Je vouchers worden afhankelijk van het land in kwestie of meegestuurd of door de lokale agent overhandigd. Tickets voor vervoermiddelen worden in de meeste gevallen lokaal overhandigd.

Betalen
Je factuur wordt met de boekingsbescheiden meegestuurd. Betaal je vanuit het buitenland, doe dan een internationale overschrijving. Vanuit Europese landen is dit gratis tot 12.500 euro. Je aanbetaling bedraagt 15%van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Deze betaling moet binnen 10 dagen op rekening nr NL07TRIO0197683002 van Triodos Bank ten name van Travel Smart te Leiden binnen zijn. Het restant maak je 8 weken voor vertrek aan ons over. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt, vervalt de aanbetaling en maak je de gehele reissom per omgaande te aan ons over. 

De reis- en annuleringsverzekeringen van Travel Smart worden verzorgd door de Unigarant Verzekeringen. Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een must. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij deze dan ook verplicht. Je kunt je uiteraard ook elders verzekeren, geef dat dan graag even aan bij boeking.

Boeking van internationale vluchten
Boek je via Travel Smart ook de benodigde internationale vluchten, dan doe je dit via de boekingsengine van Vliegwinkel (SGR, ANVR, IATA), de grootste vliegticket specialist in Nederland. Je betaalt via Ideal of creditcard en de boeking wordt direct bevestigd. Je tickets worden daarna per email verstuurd. Travel Smart is hierbij alleen intermediair. Voor boekingen van vliegtickets gelden de voorwaarden van Vliegwinkel en tevens de vervoersvoorwaarden van de vliegmaatschappij.
Let op: binnenlandse vluchten worden door onze lokale agent verzorgd.

Avontuurlijke reizen in verre landen
In verre landen hebben mensen andere gebruiken en gewoonten en een andere mentaliteit. Daardoor gaan de dingen soms anders dan je verwacht. Wet en ANVR-reisvoorwaarden spreken over 'verwachtingen die de reiziger op grondvan de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben'. De keuze voor een avontuurlijke reis betekent de keuze voor een zeker risico. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter vande reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen. Als wij, of onze lokale agenten hun toevlucht moeten nemen tot alternatieven kun je er van op aan dat we proberen de kwaliteitvan de reis zoveel mogelijk te handhaven of zelfs te verbeteren.

Informatie ECPAT
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. We vragen je met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme betekent rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur. De ANVR-reisbranche zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Travel Smart voldoet aan de ANVR-DTO verplichting een daartoe opgeleide coördinator aan te stellen en een beleid te voeren hoe wij nu, en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Toerisme duurzaam houden doen we samen, niet alleen wij, maar ook jij als reiziger bent daarbij een onmisbare schakel.

Paspoorten, visa en gezondheid
Op onze site geven we algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Voor verschillende landen gelden verschillende adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. Wij zijn niet medisch onderlegd en mogen hierover geen officiële uitspraken doen. Win zelf medische informatie in bij een vaccinatiepoli, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op onze informatie. Ook zorg je er zelf voor dat je voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe hebt.

Wijziging door de reiziger
Na bevestiging van boeking je reis aanpassen kan in overleg. We bekijken de mogelijkheden maar moeten wijzigingskosten in rekening brengen a € 27,- per boeking. Daarnaast moet je rekening houden met annuleringskosten.

Annuleringsvoorwaarden
Volgens artikel 9, lid 2 van de ANVR reisvoorwaarden hanteren we annuleringsvoorwaarden die specifiek op onze organisatie zijn toegesneden. Een goede annuleringsverzekering zoals die van Unigarant dekt in veel gevallen de volledige kosten van annulering (als de annulering valt onder de voorwaarden van Unigarant). Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaardenvan de luchtvaartmaatschappij. Bij Travel Smart worden de volgende afwijkende annuleringsvoorwaarden voor de reiziger gehanteerd:

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger gebeurt schriftelijk of per e-mail. Je behoudt het recht om kosteloos te annuleren tot 72 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:  
- 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
- Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
- Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50,-.
- Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis zullen we 90% van de reissom in rekening brengen.
- Van 0 t/m 7 dagen voor vertrek zal 100% van de reissom in rekening worden gebracht.